Department of Nephrology, Hiroshima University Hospital

 
Staff
Takao Masaki | Professor (Department of nephrology)
[Original university(Year of graduation)]
Hiroshima University(1992)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
[Research areas]
Nephritis, renal failure
Ayumu Nakashima | Professor (Department of Stem Cell Biology and Medicine)
[Original university(Year of graduation)]
Yamanashi Medical University(1999)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
[Research areas]
Clock genes and regenerative medicine in the renal area
Toshiki Doi | Professor (Department of Kidney Diease and Community Medicine)
[Original university(Year of graduation)]
Hiroshima University(1999)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
[Research areas]
Chronic Kidney Disease
Kensuke Sasaki | Assistant Professor (Department of Dialysis)
[Original university(Year of graduation)]
Hiroshima University(2005)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
[Research areas]
Nephritis, renal failure, renal fibrosis
Ken-ichi Morii | Assistant Professor (Department of Kidney Diease and Community Medicine)
[Original university(Year of graduation)]
Hirosaki University(2010)
[Research areas]
Chronic Kidney Disease
Ryo Tamura | Assistant Professor (Department of Dialysis)
[Original university(Year of graduation)]
Hiroshima University(2011)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
[Research areas]
Animal model of peritoneal dialysis
Naoki Ishiuchi | Assistant Professor (Center for Cause of Death Investigation Research)
[Original university(Year of graduation)]
Hiroshima University(2011)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
[Research areas]
Nephritis, renal failure
Yousuke Osaki | Assistant Professor (Department of Nephrology)
[Original university(Year of graduation)]
Shimane University(2011)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
[Research areas]
Nephritis, renal failure
Mahoko Yoshida | Attending Physician (Department of Nephrology)
[Original university(Year of graduation)]
Kanagawa University(2012)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
Akira Takahashi | Attending Physician (Department of Nephrology)
[Original university(Year of graduation)]
Toho University(2013)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
Kenji Fujii | Attending Physician (Department of Dialysis)
[Original university(Year of graduation)]
Shimane University(2017)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
Koji Yoshimoto | Attending Physician (Department of Nephrology)
[Original university(Year of graduation)]
Hiroshima University(2018)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
Mai Sami | Attending Physician (Department of Nephrology)
[Original university(Year of graduation)]
Kagawa University(2018)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy
Hiroaki Ariyoshi | Attending Physician (Department of Nephrology)
[Original university(Year of graduation)]
University of Yamanashi(2019)
[Specialist areas(Clinical practice)]
Renal medicine, dialysis therapy

Graduate Student

 • Tomoki Saiki
 • Sou Kurawaki
 • Takumi Matsumoto
 • Yusuke Kawai
 • Mitsuki Kadono
 • Ayaka Satoh
 • Shinya Nakayama
 • Makoto Matsubara
 • Mami Miyazaki
 • Akira Takahashi
 • Kisho Miyasako
 • Keisuke Morimoto
 • Mai Yamaoka
 • Yutaka Shinkai
 • Yoshiki Tanaka
 • Daisuke Hara
 • Maria Yoshida
 • Keiko Onoue
 • Takeho Itakura
 • Yuki Tadokoro
 • Kenji Fujii
 • Shirou Muraoka
 • Kenta Tanaka

pageup